سطح مقدماتی

هدف مطالعاتی و خطوط اصلی این محتوا

کتاب / جزوه

دانلود 

جزوه تحلیل کلان انقلاب اسلامی

دانلود 

جزوه نظام سیاسی امامت و امت شهید بهشتی

برای دانلود این کتاب به نرم افزار طاقچه مراجعه کنید.

کتاب روش تحلیل سیاسی

دانلود 

کارگاه منظومه فکری رهبر انقلاب

دانلود 

صوت سخنرانی استاد پناهیان

کارگاه نظام فکر ولایی

برای دانلود این کتاب به نرم افزار طاقچه مراجعه کنید.

اختیاری : کتاب جهاد تبیین