دانلود

تربیت دبیرستانی ها در یک میدان واقعی استاد پناهیان

دانلود

سخنرانی حجت الاسلام رجبی

دانلود

سخنرانی حجت الاسلام حاج آقا عرب

دانلود

سخنرانی آقای صادق شهبازی