این وبلاگ بمنظور کمک به دوستان تشکل های دانشجویی فعالیت میکند.

 در این وبلاگ تجربیات اندکی که در زمینه کار تشکیلاتی داشتیم را به شما تقدیم میکنیم.

دو محور اصلی این وبلاگ، محور خودسازی و محور جامعه سازی در تشکیلات است.

همه یادداشت های این وبلاگ در واقع به منظور تکمیل این دو بخش در نظر گرفته شده اند.

شاخص ترین جزوه تدوینی نویسندگان این وبلاگ جزوه جوان مومن انقلابی است که ضرورت دو محور خودسازی و جامعه سازی را در ساخت فکری جوان مومن انقلابی تبیین کرده است.

از طریق منوی بالای وبلاگ میتوانید با یک نظم ساختاری به مهمترین بخش های وبلاگ دسترسی پیدا کنید. 

 

عناوین اصلی این وبلاگ در ذیل هر محور به شرح زیر می باشد:

خودسازی

جامعه سازی

*- جزوه جوان مومن انقلابی

*- جزوه سیر الهی تشکیلات

*-جزوه هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی

*- مستندهای حدیث سرو

 

*- روش تحلیل سیاسی ( به سیر مطالعاتی مراجعه شود)

*- مدیریت زمان و برنامه ریزی

*- لزوم مطالعه و سیر مطالعاتی در زمینه های تشکیلاتی، اعتقادی، تاریخ معاصر، تاریخ صدر اسلام، غرب شناسی و تربیتی ( به سیر مطالعاتی مراجعه شود)

*- لزوم کنشگری در میدان عملی

*- آشنایی با اندیشه های شهید مطهری، شهید بهشتی

*- لزوم کسب مهارت برای استقلال مالی

*- شناخت کتاب خوب و فیلم و مستند( در بخش های معرفی کتاب ، فیلم و مستند)