جوان مومن متعبد انقلابی

۴۱ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • جمعه, ۳۰ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

رمز موفقیت مردان بزرگ آیت ا.. سبحانی

 • پنجشنبه, ۲۹ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

دشمن درون در بیان رهبر انقلاب ، جهاد اکبر

 • پنجشنبه, ۲۹ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۵ نظر
نمایش متن

بخش اصلی جزوه خلاصه کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن

 • چهارشنبه, ۲۸ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

شاخص های انقلابی گری از منظر رهبر انقلاب ویژگی انقلابی بودن

 • چهارشنبه, ۲۸ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

غرب شناسی بخش اصلی

 • چهارشنبه, ۲۸ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

حرکات نرمشی و کششی برای کسانی که خیلی پشت میز می نشینند

 • چهارشنبه, ۲۸ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

به استقبال مسئولیت و دعای عرفه ، قرارگاه شهید باقری

 • چهارشنبه, ۲۸ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جزوه زندگی دسته جمعی استاد پناهیان گناه اصلی ما تشکیلاتی نبودن عامل اصلی تأخیر در ظهور شرط تعجیل در ظهور مهمترین موضوع تفکر مهدوی

 • سه شنبه, ۲۷ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تعریف افسر جوان جنگ نرم

 • دوشنبه, ۲۶ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تلاش مورد نیاز انقلاب اسلامی

 • دوشنبه, ۲۶ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

حجت بر شما تمام شده است پس چرا بیکاریم

 • دوشنبه, ۲۶ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جزوه ایسم شناسی شناخت واژه های فلسفه غرب

 • يكشنبه, ۲۵ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

احکام شرعی بر فتوای رهبر انقلاب

 • يكشنبه, ۲۵ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

مومن متعبد انقلابی ، امام خمینی

 • يكشنبه, ۲۵ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کتاب آداب الصلوه امام خمینی

 • شنبه, ۲۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جدول مطالعاتی بیانات رهبری کلیه فیش های مهم

 • شنبه, ۲۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تفسیر سوره ی حمد حضرت امام خمینی

 • شنبه, ۲۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

فهرست مطالعاتی دانلود تک تک کتب

 • شنبه, ۲۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

دانلود کل کتاب های سیر مطالعاتی

 • شنبه, ۲۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

دو کتاب جهت تشویق به مطالعه

 • جمعه, ۲۳ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

چرا کار تشکیلاتی ؟ جزوه حزب جمهوری اسلامی دهه60

 • جمعه, ۲۳ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

در کار فرهنگی به چه اهدافی باید برسیم ؟

 • جمعه, ۲۳ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

18 هجده سخنرانی مهم از رهبری از سال 70تا93 بیانات سخنان

 • پنجشنبه, ۲۲ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

3 بیان مهم رهبر انقلاب در سال 94 بیانات سخنان سخنرانی های

 • چهارشنبه, ۲۱ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

6 بیان مهم رهبر انقلاب در سال 95 سخنان سخنرانی های بیانات

 • سه شنبه, ۲۰ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

روابط عمومی شخصی

 • سه شنبه, ۲۰ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

خط امام جزوه خلاصه بیانات رهبری

 • دوشنبه, ۱۹ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کلیپ برنامه‌ی روزانه رهبر انقلاب برنامه یک روز رهبر انقلاب

 • يكشنبه, ۱۸ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کار فرهنگی تراز انقلاب اسلامی

 • شنبه, ۱۷ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

رهبر انقلاب ، خصوصیات حکومتی امیرالمؤمنین علیه السلام

 • جمعه, ۱۶ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کتاب و جزوات برای مدیریت تشکیلاتی

 • جمعه, ۱۶ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

خطای خواص در ماجرای عاشورا

 • پنجشنبه, ۱۵ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

مشکل امام علیه السلام با مردم چه بود ؟ استاد پناهیان

 • پنجشنبه, ۱۵ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

تحلیل کلان انقلاب اسلامی در نگاه رهبر انقلاب

 • چهارشنبه, ۱۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

چند کانال ضروری سیاسی و فرهنگی

 • چهارشنبه, ۱۴ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جزوه جوان مومن انقلابی در نگاه رهبر انقلاب

 • سه شنبه, ۱۳ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

رهبر انقلاب : در مقابل دشمن شب و روز نشناسید

 • دوشنبه, ۱۲ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

ارسال ایده و محتوا از شما، انتشار از ما

 • يكشنبه, ۱۱ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

پیشنهاد مستند برای پخش در مراکز فرهنگی

 • شنبه, ۱۰ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کار فرهنگی در مساجد مسجد تراز انقلاب اسلامی

 • پنجشنبه, ۱ تیر ۹۶
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

مطالعات تابستانه خط فرهنگی با طعم شیرین تلاش مضاعف