خواندن این کتاب از اوجب الواجبات است. 
اگر می خواهید متوجه بشوید که هدف از خلقت انسان چیست؟ انسان باید به کجا برسد؟ اگر میخواهید از ابعاد وجودی انسان و جایگاه حقیقی انسان در نظام خلقت محروم نشوید حتما کتاب آداب الصلاه امام خمینی را بخوانید. خواندن این کتاب از اوجب الواجبات است. توصیه میکنم حتما این کتاب را بخرید و بخوانید. بر کسی که خود را به عنوان فعال فرهنگی انقلاب اسلامی میشناسد خواندن این کتاب واجب عینی است. 

توضیحات :
 امام 
ابتدا کتاب سرالصلوه نوشته می شود ولی چون متن آن سخت بود، برای تشریح این کتاب ، اقدام به نوشتن کتاب آداب الصلوه می‌کنند.

کتاب آداب الصلوه                pdf 

 

 

 کتاب سرالصلوه       pdf        متن

 

 

بخشی از متن کتاب آداب الصلوه در تبیین آنجایی که انسان میتواند بر اثر عبادات  برسد:

 

 

چون از تصرّفات خود گذشت و مملکت وجود خود را یکسره تسلیم حق کرد و خانه را به صاحب‌خانه واگذار نمود و فانى در عزّ ربوبیّت شد، صاحب‌خانه خود متصرّف در امور گردد، پس تصرّفات او تصرّف الهى گردد، چشم او الهى شود و با چشم حق بنگرد، و گوش او گوش الهى شود و به گوش حقّ بشنود.