دانشجوی مومن متعبد انقلابی

۱۷ مطلب در مرداد ۱۴۰۱ ثبت شده است

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

کارگاه هایی که بنده برگزار کردیم کارگاه های دانشجویی و نوجوان کارگاه من

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

سه مولفه تمدن سازی شهرستان گچساران مرداد 1401

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

طبیب دوار علی صادقی

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

حیله های مدرن شیطان

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جزوات موسسه اشراق جنت

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

آموزش احکام مشکات

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

اسلاید های امیر بیان

 • دوشنبه, ۲۴ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

محتوای نوجوان ، فایل مربیان

 • شنبه, ۲۲ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

آموزش برنامه نویسی پایتون جادی

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جلسه تربیت 6

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جلسه تربیت 5

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جلسه سوم تربیت 3

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جلسه تربیت 4

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جلسه دوم تربیت 2

 • يكشنبه, ۱۶ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

جلسه اول تربیت 1

 • يكشنبه, ۹ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

فیلم دوره به توان تشکیلات گچساران

 • يكشنبه, ۹ مرداد ۰۱
 • khatfarhangi khatfarhangi
 • ۰ نظر
نمایش متن

فیلم آموزش دوره مهنا محرم 1401 مرداد 1401 شهرستان گچساران