متن دو کتاب  " بازگشت از نیمه راه " و " چهل تدبیر  "

برهه های حساس پس از انقلاب        متن                      پی دی اف