جوان مومن انقلابی در نگاه رهبر انقلاب

 

    نسخه­ ی موبایل

 

متن

 

 

 

 

 

مقدمه ویژه جزوه : 

 

از استراتژیک ترین واژگان در بیانات رهبر انقلاب عبارت " جوان مومن انقلابی " است
ایشان در موارد متعدد هنگامی که برای حل مشکلات کشور و نیاز انقلاب اسلامی مطالباتی داشتند. امید خودشان را برای اجرا مطالباتشان ، " جوان مومن انقلابی " دانستند. شاید به جرأت میتوان گفت : " تنها راه حل مشکلات کشور این است که جوانان دلسوز انقلاب تلاش کنند تا ویژگی های جوان مومن انقلابی را کسب کنند. " 

هر کسی با خواندن جزوه جوان مومن انقلابی میتواند متوجه بشود که از جوان مد نظر رهبر انقلاب چقدر فاصله دارد ؟ از شعار دادن تا عمل کردن چقدر فاصله دارد؟ 

اگر جوان مذهبی ما نتواند ویژگی جوان مومن انقلابی را کسب کند قطعا هم خودش و هم انقلاب ضرر خواهد کرد

 

 

با اطمینان و مطالعاتی که از متون دینی در طول این سالها داشتم به شما عرض می کنم که " جوان مومن انقلابی " یعنی جوان مد نظر اسلام و غیر از این، خُسران است. 

شاید به جرأت میشود گفت کار فرهنگی ای که ارزش همه سرمایه گذاری هایی که در انقلاب اسلامی کردیم را دارد ، ساختن همین "جوان مومن انقلابی" است اگر ما بتوانیم یک نفر از اینها را به کشور تحویل بدهیم کارمان عالی بوده است. هر یک نفر "جوان مومن انقلابی " دهها نفر از مردم جامعه را هدایت خواهد کرد، به دهها نفر مردم جامعه را بصیرت می بخشد، و دهها سال کشور و انقلاب اسلامی را جلو خواهد بُرد.