سطح مقدماتی

کلیدواژه­های پرتکرار این بخش : خودسازی، جامعه سازی، ضرورت تشکیلاتی بودن

لینک دانلود

کتاب / جزوه

 دانلود 

جزوه جوان مومن انقلابی

(شناخت ویژگی جوان در نگاه رهبرانقلاب)

دانلود

جزوه دین تشکیلاتی امام موسی صدر

(وضعیت تشکیلاتی اسلام و مسیحیت و ضرورت کار تشکیلاتی)

دانلود

جزوه سه گونه اسلام شهید بهشتی

(وضعیت نهضت­ها و جوان الگوی مدنظر شهید بهشتی)

دانلود

من و کتاب (بیانات رهبرانقلاب در مورد اهمیت کتاب و کتابخوانی، ضرورت کتاب و کتابخوانی)

دانلود

اختیاری :  جزوه انقلابی بودن استاد پناهیان

(جمع بین فردگرایی و اجتماع گرایی)

دانلود 

رهبرانقلاب : هدف حضرت

امام تنها قرب الهی بود.

اختیاری : سیر الهی تشکیلات، مدیریت الهی حضرت امام در نگاه رهبر انقلاب

دانلود

اختیاری : جزوه هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.