جزوه سه گونه اسلام شهید بهشتی      متن       پی دی اف

 

کتاب" سه گونه اسلام "  کتابِ  بسیار خوبی  برای نشان دادن ابعاد مبارزاتی اسلام، است .همچنین هر کس با خواندن این کتاب متوجه می شود که آیاویژگی  یک مومن کارآمد و عمیق را دارد یا خیر ؟ فاصله میان مسلمانی که باید باشیم و مسلمانی که هستیم چقدر است؟  

 توصیه می کنیم حتما این کتاب را بخوانید. بعد از خواندن بسیاری از کتاب ها این کتاب را خواندم واقعا بی نظیر بود.

 جزوه زیر از روی صوت سخنرانی شهید بهشتی تحت انواع اسلام در میان مسلمین نوشته است. در این جزوه همچنین میتوان جوان مومن مدنظرنظر شهیدبهشتی را ببینید وقتی شهید بهشتی یک داستان از یک جوان الگوی و عالی انقلابی را تعریف میکند .... 

 

 

 

 

 

..................................................

 

صفحه ویژه آثار شهید بهشتی            ورود