بخش 4 : اندیشه های سیاسی قرآن و نهج البلاغه

کتاب / جزوه

 

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، رهبر انقلاب

هدف : خودسازی، جامعه سازی، ساخت مسلمانان صف اول در اندیشه پیامبر اکرم

 

کتاب نهج البلاغه و زمانه ما / فرزاد جهان بین

 

نامه 53 نهج البلاغه

 

کتاب احادیث تشکیلاتی

دانلود 

صوت سخنرانی نظام ولایی بین مومنین استاد عابدینی

دانلود 

اختیاری : سخنرانی نهج البلاغه استاد رحیم پورازغدی

دانلود سخنرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.