آموزش احکام با روشی جذاب

    پاورپوینت       ( فونت بی نیکو)

آموزش احکام با روشی جذاب

 پی دی اف 

ارائه خلاقانه برای نوجوانان یعنی چی ؟   احکام جذاب

 ورود

چرایی گفتن مصادیق قاعده لاتعاد     

دانلود

توضیح اجمالی اسلاید های دیگر پاورپوینت احکام جذاب

دانلود

دانلود اختیاری

ارائه کامل پاورپوینت احکام جذاب

 فیلم کارگاه