جزوه هدف خلقت                      ورود  

  جزوه آیا مومن سیاسی است ؟     ورود                                

جزوه جوان مومن انقلابی            ورود                                                                                               

  کلیپ روابط عمومی قوی                                          دانلود 

   کلیپ کارگاه اهداف انقلاب اسلامی                                          دانلود 

   هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی ( فیلم کارگاه )                   ورود 

   آیا مومن باید سیاسی باشد ؟    فیلم کارگاه                                   ورود 

   جوان مومن انقلابی و تحلیل کلان انقلاب اسلامی   فیلم کارگاه       دانلود