مقدمه ویژه : همواره برای هر کسی این سئوال هست که چگونه فرماندهان بزرگ ما در دفاع مقدس در آن شرایط سخت نیروهای خود را مدیریت می کردند ؟ جزوه فرماندهی شهدا نشان میدهد که ورودی فکری شهدای ما چه بوده است که خروجی عمل شان، آن همه فداکاری ها و رشادت ها شد. 

 

فرماندهان شهید ما به معنای حقیقی کلمه با رفتارشان قلب ها را فتح کردند آنگاه بدنهای مادی در مقابل قلوب آنها رنگ باخت و چون این بدن مادی ظرفیت تحمل آن جان ها را نداشت، آن جانها، بدنها را وداع گفتند.

 

 

 

 

 

 

جزوه فرماندهی شهدا   شماره یک ویژه راهیان نور                  متن                                         پی دی اف 

..........................................

مدل چاپ به صورت کارتهای کوچک            نسخه ی موبایل  ( پی دی اف )     فایل خام قابل ویرایش 

* - ابتدا   جزوه رو   دانلود کنید و اگر دیدید جزوه ی خوبی است هزینه اش رو  پرداخت کنید.             شماره کارت