با توجه به درخواست های کاربران جهت معرفی کتابهایی که استاد پناهیان در خلال سخنرانی های خود اقدام به معرفی آنها یا توصیه به خواندن آن کتابها می کنند، موسسه بیان معنوی اقدام به معرفی این کتابها می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفی کتاب در لینک زیر

 

 

http://bayanmanavi.ir/post/2157