شهید بهشتی ؛ کتاب روحانیت در اسلام و در میان مسلمانان

گاها انحرافاتی در جامعه وجود دارد و برای مسلمانان ایجاد مشکل می‌کند. ضامن اجرای هر طرح صحیح در هر زمان و مکان ، بیداری افکار عمومی و همگانی است. اگر در جاهایی عملا انحرافاتی پیش آمد دلیل آن ناآشنایی مسلمانان به حقایق و کوتاهی آنان در عمل است. به همین جهت، نخستین قدم برای مبارزه با این انحرافات آن است که حقایق اسلامی به همان صورت که پیشوایان الهی گفته‌اند، بی‌پرده و صریح برای مردم گفته شود و با گسترش وسایل ارتباطی امروز و با تسهیلات فراوان که در کار طبع و نشر و طرق دیگر انتشار افکار پدید آمده، کمک به بیداری افکار در هر قسمت آسان‌تر و به همان اندازه ضروری‌تر شده است.

بی‌اطلاعی، بی‌توجهی و سهل‌انگاری توده‌ی مسلمان و اوهام و پندارهای بی‌اساسی که بر فکر و عمل آنان مسلط شده، مشکل اساسی عصر ما در اموری که مشکل داریم می‌باشد.پس باید در آشنا ساختن آنان به حقایق و عادت دادن آنها به تفکر و عمل صحیح قدم‌های موثری برداشته شود.

[ تا مردم از درون نجوشند و خود به فکر اصلاح امور نباشند مشکلی حل نمی شود " انّ الله لا یغیّر ما بقوم حتی یغیّروا ما بأنفسهم " ]