شهید بهشتی ؛ کتاب اصول انضباطی تشکیلاتی در اسلام

 

 

از راههای رشد کیفی و محتوایی سازمان‌های اسلامی، تکیه هر چه بیشتر روی ایمان و عمل است ؛ ایمان به آن ایده‌ای که شما آن را به عنوان ایده‌ی سازمانتان قبول کرده‌اید یعنی اسلام. عمل به اسلام به صورت همه جانبه. معلوم باشد ما جامعه کوچک و سازمانی هستیم که در آن، ملاکی اساسی برای احراز سمت‌ها وجود دارد و آن، داشتن ایمان بیشتر به اسلام و عمل همه جانبه به آن است. کسی که میزان عمل همه جانبه‌اش به اسلام بیشتر است برای اینکه سمتی را به او بسپاریم امتیاز بالاتری دارد.

 

 

دوستان عزیز اگر به راستی اسلام و ایدئولوژی اسلامی، زیر بنای تلاش‌های دسته جمعی شماست، باید این مطلب در مجموعه‌ی کارهای شما به چشم بخورد که مجموعه سازمان شما می‌کوشد همه جانبه به اسلام، نزدیک‌تر شود. چه در نماز و روزه‌اش ، چه در راستگویی ، چه در پاکی جنسی ، اجتناب از مشروب‌خواری و قمار و چه در مبارزه و تلاش‌های اجتماعی‌اش.

 

 

................

 

 

دوستان عزیز عرض کردم اسلام همه جانبه ؛ مبارزه بدون شک یکی از نقاط برجسته این اسلام همه جانبه است. آمادگی دوستان برای شرکت فعال در مبارزات اجتماعی، هم یک وظیفه اسلامی و تشکیلاتی برای خود آن هاست و هم عامل موثری در جذب و جلب نیروهای خارج از تشکیلات شماست. انجمن اسلامی که کارش فقط قرآن خواندن ، نماز و روزه باشد قدرت جذب نیروهای جدید را در مسیرهای آینده ندارد و انجمن های اسلامی که فقط کارشان مبارزه باشد اما اعضای انجمن گاهی پیاله ای هم می زنند و در مجالس جشن و سرورهای توأم با گناه شرکت می کنند ؛ نمازشان را هم گاهی می خوانند و گاهی نمی خوانند ؛ ماه رمضان هم گاهی روزه می گیرند و گاهی هم نمی گیرند ، نمی تواند نیروهای صحیح را جمع کنند. سازمان شما باید بکوشد هر چه زودتر یک سازمان اسلامی واقعا همه جانبه باشد. آن وقت است که میتواند نیروهای واقعی خود را در جامعه اسلامی و حتی جوامع غیر اسلامی و در دنیا جذب کند.