وقتی کسی از ما انتقاد کرد و ناراحت شدیم به این فکر کنیم که اگر از شخصی انتقاد شد و او ناراحت شد به او چه توصیه می‌کردیم ؟ مسلما به او می گفتیم بابا حالا خیلی ناراحت نشو. انتقاد پذیر باش . انتقاد دیگران موجب پیشرفت و شناختن نواقص ما می شود . مردم حس می کنند که نظرات‌شان اهمیت دارد.این صبر تو باعث می شود دیگران حس کنند تو خیلی اخلاق حرفه ای داری ..... لبخند بزن و انتقاد رو بشنو هر چند تند باشد