رمان بسیار خوبی در مورد چرا عده ای امام حسین علیه السلام را تنها گذاشتند. واقعا بدون تعارف بگویم کتاب بسیار خوبی است.