قُلْ هذِهِ سَبیلی‏ أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی‏ بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی‏ وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ108 یوسف
ترجمهبگو: این راه من است که من و هر کس از من پیروی کرد با بصیرت و بینایی به خدا دعوت می کنیم ، و خدا منزّه است و من از مشرکان نیستم.

تفسیر نور :

 

امر خدا به پیامبر برای راهنمایی مردم 

1- راه انبیا، روشن و در معرض شناخت ودید همگان است. «هذه سبیلى»
2- پیمایندگان راه حقّ باید مواضع خود را با صراحت و بدون ترس بیان و اعلام کنند. «هذه سبیلى»*
3- دعوت رهبر باید به سوى خدا باشد، نه به سوى خود. «ادعوا الى اللَّه»
4- رهبر باید بصیرت کامل داشته باشد. «على بصیرة»
5 - مردم را چشم بسته و بدون آگاهى نباید به انجام کارى ترغیب کرد. «على بصیرة»*
6- پیروان پیامبر باید هر کدام مبلغى باشند که با بصیرت و آگاهى مردم را به سوى خدا دعوت کنند. «ادعوا الى اللَّه... اَنَا و من اتّبعنى»
7- محور تبلیغ، تنزیه خداوند از هرگونه شرک وشریک است. «سبحان اللَّه»
8 - مبلّغان دینى باید افرادى خالص ومخلص باشند. «ما أنا من المشرکین»
9- توحید ونفى شرک، اساس دین اسلام مى‏باشد. «ادعوا الى اللَّه، ما أنا من المشرکین»