جزوه رسالت ما                                                            متن                                                   پی دی اف 

 

 

جزوه برای شناخت ابعاد ساختن جامعه ی اسلامی