در روایتی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در وصف اهل آخرالزمان و مسلمانان فرمودند:
 
به زودی روزگاری بر مردم فرا می رسد که از قرآن جز خط و از اسلام جز نام باقی نخواهد ماند.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج8، ص 307؛ العدد القویه، ص81.