کتاب جریان شناسی سیاسی علی دارابی بسیار خوب و مفید

 

 

 

 

 

 مجموعه کامل - دو خلاصه از قرارگاه شهید باقری و پیوست      دانلود     

 

 

......................................

 

 

دانلود به صورت تک تک

 

 

جزوه قرارگاه شهید باقری شماره 1      دانلود 

 

 

جزوه قرارگاه شهید باقری شماره 2      دانلود     

 

 

پیوست جزوه دوم  " شخصیت شناسی ایت ا.. منتظری ، آیت ا.. شریعتمداری ، مهدی بازرگان

متن         پی دی اف