سلام 
پرسش : عده ای سال اولی های دانشگاه هستند که خیلی مذهبی نیستند و گاها اهل آهنگ و بعضا الفاظ بد هستند؛ آیا با اینها رفاقت داشته باشیم ؟ 
پاسخ
حتما رفاقت خودتان را حفظ کنید. همینکه در زمانی که پیش شما هستند کمتر فحش بدهند به احترام اینکه شما مذهبی هستید خیلی خوب است
گاها غلظت این رفتارهای بد در عده ای کم است با آنها حتی بیشتر رفاقت داشته باشد
فقط سعی کنید ر بین این نوع دانشویان هرکدام که قابلیت اصلاح دارد در یک صحبت تنهای دو نفره کمی سطح فکری او را بالا بیاورید و افق فکری اش را گسترده تر کنید.

البته این کار باید به آرامی و تسلط کامل بر نحوه ی رفتارهای آن اشخاص صورت بگیرد و حداقل 2-3 ماه نیاز است با آن افراد تعامل داشته باشیم.
از طرفی ما به این کارها می گوییم کارهایی عمومی ، مواظب باشید دانشجویان خاص مذهبی را در این شلوغی ها فراموش نکنید و آنها را پیدا کنید. چرا که بالاخره کسی که حاضر شود بعد از شما مسئولیت کارهای فرهنگی را قبول کنند، دانشجویان مذهبی خاص و دلسوز انقلابی اند.