پرسش برخی دانشجویان عضو بسج هستند که صرفا بر اساس احساسات مبانی و معارف انقلابی را پذیرفته اند نظر شما چیست ؟

 

پاسخ

کسی که با احساسات چیزی را پذیرفته وقتی که طوفان خشن مشکلات بیاید باز هم احساسی خواهد شد.

گرم سرد می شود ولی پخته خام نمی شود.

خطر احساسی پذیرفتن معارف است که در برهه های حساس و سخت و زمانی که سختی زندگی مادی خصوصا بر زندگی افراد فشار بیاورد افراد  از معارف اسلامی و انقلابی پا پس بکشند

لذا باید با هشدار دادن نسبت به این نوع پذیرش مسایل دینی و انقلابی ، آنها را تشویق کرد به اینکه معارف را با استدلالات محکم در خود عمیق کنند. رهبر انقلاب می فرمایند در مورد شبهات و پاسخ به آنها سهل اندیشی در جواب نکنید. مثلا از فردی می پرسید چرا سبک زندگی اسلامی بهتر از سبک زندگی غربی است . جواب می دهند که این برتری بدیهی است ! به این می گویند سهل اندیشی در جواب. این نوع پذیرفتن ها با احساسات می آید و با احساسات منفی هم می رود.

کسی که با احساسات چیزی را پذیرفته وقتی که طوفان خشن مشکلات بیاید باز هم احساسی خواهد شد.