قُلْ هذِهِ سَبیلی‏ أَدْعُوا إِلَی اللَّهِ عَلی‏ بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنی‏ وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکینَ108  


 ـ رهبر باید بصیرت کامل داشته باشد. «على بصیرة»


ـ مردم را چشم بسته و بدون آگاهى نباید به انجام کارى ترغیب کرد. «على بصیرة»


ـ پیروان پیامبر باید هر کدام مبلغى باشند که با بصیرت و آگاهى مردم را به سوى خدا دعوت کنند. 

" ادعوا الى اللَّه... اَنَا و من اتّبعنى . " 
آیه ی  108 سوره ی یوسف  تفسیر نور