✅ چطور دلت می‌آید؟

 

💠 یکی از طلبه‌ها در دیداری از شهید صدر می‌پرسد: «خیلی وقت‌ها دچار بی‌حوصلگی می‌شوم و درس و مطالعه و تألیف را کلاً رها می‌کنم. چه کنم [که از این حالت رها شوم]؟!»

و شهید صدر پاسخ می‌دهد: 

«کسی که توطئه‌ها و دسیسه‌ها و تبانی‌ها بر ضد اسلام و تهمت‌ها و دروغ‌پردازی‌هایی که نسبت به مبانی اسلامی می‌شود را می‌بیند چگونه دلش می‌آید که مطالعه و کار جدی و بی‌وقفه را رها کند؟!»

🔺 محمد باقر الصدر؛ السیرة والمسیرة فی حقائق ووثائق، ج٢، ص٢٨٩

 

 

 

 

🔹 کانال پژوهشگاه تخصصی شهید صدر:

🆔 @shahidsadr