فیلم سینمایی لکه               ورود

کاریکاتور ها                        ورود 

فیلم سینمایی پایان نامه 

مستند فتنه 88  - سه قسمتی صدا و سیما-    ورود 

فروش کتاب بازگشت از نیمه راه و رمان مستند کف خیابون 1      
رایت و فروش فیلم ها و مستند ها  با تبلیغات بسیج دانشجویی و راه های ارتباطی
جزوه خاطرات هیلاری کلینتون بخش ایران             ورود 
اعتراف هیلاری کلینتون به دخالت در فتنه 88      ورود
کلیپ های اعتراف به عدم تقلب از خاتمی              ورود

کلیپ  اعتراف به عدم تقلب از عباس آخوندی رئیس ستاد موسوی در سال 88     ورود

انواع کارها برای روز 9 دی                                         ورود