" افزایش بینش سیاسی و اجتماعی نیروهای انقلابی و تبدیل شدن هر یک از این نیروها به یک سخنران ، نویسنده ، دارای اندیشه و تحلیلگر برای پاسخ گوئی به شبهات و نیازهای روز جامعه "


شهید بهشتی در سخنرانی سه گونه اسلام می فرمایند: چرا شما بین خود بحث های تحلیلی راه نمی اندازید؟! چرا بینش سیاسی و اجتماعی خود را افزایش نمی دهید؟! - این بعدها برای ما آسیب می‌شود. - ما همیشه نیروی کارآمد به تعداد مورد نیاز کم داشته ایم. من مکرر می‌گویم : وای که آمادگی‌هایمان در حد مورد نیاز جامعه نباشد. 
روی سخن با شما فعال فرهنگی ؛
حالا شما یا این سخن شهید بهشتی را قبول دارید - که البته این سخن واقعیتی است بر طبق هزار استدلال محکم اجتماعی و سیاسی و هزار مورد مشاهده از نمونه‌های موفق و شکست خورده‌ی کارهای فرهنگی انقلاب اسلامی
یا قبول ندارید که توصیه می‌کنم بروید و سعی کنید دلیل درست بودن این سخن را بدست آورید. 
اما اگر سخن شهید بهشتی را قبول دارید، سعی کنید یک سری جلسات برای افزایش و عمیق کردن بینش سیاسی و اجتماعی خودتان راه بیندازید.
سعی کنید این طور هم نباشد هر هفته صرفا سخنرانی را دعوت کنید تا او برای شما سخنرانی کند بلکه یک هفته بیایید سخنرانی را دعوت کنید تا اصول کلی از اهداف انقلاب اسلامی و راهکارها را برای شما معرفی کند. 
از هفته‌ی بعد یک کارشناس آگاه را بیاورید و تک تک اعضای‌تان بیایند سخنرانی کنند و سعی کنند بحثی تحلیلی و سودمند در مورد انقلاب اسلامی و حوادث زمانه ارائه بدهند. 
این کار را آنقدر تکرار کنید که تک تک اعضایتان بارها سخنرانی کرده و خود را قوی کنند.
بعد دوباره یک سخنران بزرگ را دعوت کنید تا کارهایتان را بررسی کند و اصول مهمتری را برای شما معرفی کند و راه‌کارهایی را پیش پای شما بگذارد. مثلا بار اول که اهداف انقلاب را تبیین کرد بار دوم اصول و و نیازهای تشکیلاتی و هنری انقلاب اسلامی را بیان کند.
دوباره تک تک اعضای گروه شما بیایند طی هفته‌ها سخنرانی کنند و یک کارشناس نقاط قوت و ضعف را بررسی و تذکر بدهد.
اینقدر این سیکل را تکرار کنید که تک تک اعضای شما به عنوان سخنرانی بزرگ برای اعزام به نقاط مختلف کشور ساخته شوند.
این قدر ادامه دهید تا تک تک اعضایتان به عنوان سخنران، نویسنده، تحلیلگر، مسلط به چند زبان زنده دنیا و .. تربیت شوند.


شهید بزرگوار مدافع حرم عباس دانشگر مهمترین مشکل پیروان حق را عادت به سکون می داند یعنی واقعا خیلی جاها تنبلی های خودمان به ما ضربه زده است و باعث شده ما عقب بمانیم

بنده در خیلی جاها دیدم اگر دو کتاب خوب خوانده بودم خیلی از شبهات جوانان اصلا سخت هم نیستند ما راحت طلبی پیشه کردیم و مطالعه نکردیم.