نفوذ مردمی

خیلی از طرح­های فرهنگی تاثیری که باید بگذارند را ندارند.

ایجاد نفوذ مردمی در اجرای طرح های فرهنگی میتوانید به اثربخشی و نتیجه ی مناسب گرفتن در آن طرح ها کمک کند.

نفوذ مردمی یعنی این طرح­ها را میان مردم ببریم، آنها را داخل کنیم­، پیشنهادات و انتقادات آنها را بشنویم و تا می­شود نظرات مردم را داخل طرح کنیم و اگر نمی­شود عذر خود را بگوئیم.

مداوم در میان مردم حضور پیدا کنیم و بر مراحل اجرای طرح‌ها نظارت داشته باشیم.


از مهمترین مشکل انقلاب اسلامی هم این است که قدرت اطلاع رسانی خوبی ندارد گاها صدها طرح خوب است که اگر اینها اطلاع رسانی شود، دل خیلی از مردم نرم می شوند و مردم خودشان به پای کارها می آیند. ولی متأسفانه ما اطلاع رسانی خوبی در مجموعه ابزارها ها نداریم. صدا و سیما، سخنرانان کشور، هنرمندان و .... مجموعه ابزارهای ما هستند که باید به کارکرد تک تک آنها فکر کنیم.


 شهید بهشتی می فرمایند : راه حل اصلی مشکلات کشور حضور آگاهانه تک تک افراد جامعه در مسایل انقلاب است.