فرماندهی از آن حسین است 

شهید بهشتی : اگر به بی تفاوتی کشیده شویم یعنی مرگ انقلاب

شهید مطهری : منتهای سعادت همین است که آدمی در ناحیه عقل و فکر دارای محکم‌ترین اطمینان‌ها و در ناحیه احساسات و قلب دارای پاک‌ترین نیت‌ها و در ناحیه عمل نیکوترین عمل‌ها باشد. زندگی پاک و سعادت‌بخش همین است. (از کتاب حکمت‌ها و اندرزها)