توصیه می شود مدارس از سال دوم راهنمایی - دانش آموزان پایه هفتم - در هر سال به طور تخصصی یکی از رشته های فنی و حرفه ای مورد نیاز در آینده دانش آموزان را به آنها یاد بدهند تا علاوه بر صرفه جویی در هزینه های زندگی ، فنی را به آنها یاد بدهند تا بوسیله ی این فن بتوانند درآمد داشته باشند. 
مثلا آموزشی تعمیرات موبایل، مکانیک خودرو، برق ساختمان و آموزش های تخصصی کامپیوتر ، آموزش تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری کامیپوتر ، تعمیرات وسایل خانگی 
درست است که مراکز فنی و حرفه ای در تابستان این رشته ها را دارند ولی مشاهده می شود دانش آموزان بعضا بخاطر هزینه یا اینکه مجبورند در تابستان به دنبال کاری بروند تا خرج تحصیلی خود را بدست بیاورند از رفتن به آموزش های فنی و حرفه ای باز می مانند.