جزوه رمز موفقیت در زندگی علما و شهدا      متن      پی دی اف  

* - ابتدا   جزوه رو   دانلود کنید و اگر دیدید جزوه ی خوبی است هزینه اش رو  پرداخت کنید.             شماره کارت

..................................................

مقدمه ویژه جزوه بالا : 

انسان هموراه در طول زندگی به دنبال مولفه هایی بوده است تا بتواند با کسب ویژگی هایی به موفقیت دست پیدا کند. در این جزوه با یک نگاه متفاوت از کتابهایی با عنوان مشابه رمز موفقیت، به ذکر مولفه های موفقیت در زندگی علما و شهدا پرداخته شده است. 
ویژگی هایی معنوی که شاید در محاسبات مادی برخی  لحاظ نشده است ولی بیشترین تأثیر را در موفقیت انسان اسلامی ایفاء خواهد کرد. ما در این جزوه به ذکر تنها برخی از ویژگی های معنوی و تأثیر آنها بر زندگی افراد ، پرداخته ایم.