دانلود

 

سخنرانی با موضوع بحران چهل سالگی

دانلود

 

سخنرانی رسالت تاریخی ایرانیان

دانلود

سخنرانی " غرب و مهدویت " اهواز 12 اسفند 97

دانلود

چرا به سوریه و .. کمک میکنیم ؟ جواب عقلی/ سخنرانی " تحولات منطقهاردیبهشت 98

دانلود

ماجرای بنزین 28 آبان 1398