اهمیت و وجوب مطالعه       متن       پی دی اف

.............................................................

 

مقدمه ویژه جزوه بالا :

 

 

اسلام به عنوان یک دین جامع همواره بر اهمیت علم و رشد تعقل تأکید داشته است. از بیشترین واژه‌های قرآنی واژه علم ، عقل و فکر است. اهمیت رشد عقلانی آنقدر زیاد است که عقل به عنوان نبی درون در کنار نبی بیرونی مطرح شده است و عبادت یک عالم برابر عبادت عابد است؛ یک ساعت تفکر برتر از هفتاد سال عبادت شمرده است.

 

 

در جزوه " اه‍میت و وجوب مطالعه " جهت تشویق دوستان به مطالعه به ذکر تعدادی از تأکیدات قرآنی، حدیثی و سخن بزرگان در زمینه مطالعه پرداخته‌ایم. بی‌شک میتوان گفت: مسلمانی که مطالعه ندارد یا از طریق علما، به دینش عمق نمی‌بخشد شناخت ناقص و خسران‌زده‌ای از دین خواهد داشت.