شهید بهشتی وقتی می‌خواهند از جوانی به عنوان الگو انقلاب یاد کنند داستان

 زیر را تعریف می‌کنند:

یکی از جوانهای مهندس در چند سال قبل که به زندان کمیته انقلاب افتاده بود و با یکی از جوانان آشنای بنده هم آشنا شده بود و تحت تأثیر او تغییر رفتار پیدا کرده بود؛ به من گفت: چند روزی در سلول با یک جوانی بودم از آشنایان شما، این فرد در من تحولی ایجاد کرد که در چند روز زندگی با او من عوض شدم و در من یک نوع انقلاب ایجاد شد و شرح حال او را می‌گفت که بینش اسلامی او ، حضور ذهنش نسبت به معارف اسلامی از جمله قرآن، نهج‌البلاغه، احادیث، بینش اجتماعی او و رفتار او، تواضع او، بی‌تکبری او؛ واقعاً این رفتارهایش روی من اثر گذاشت.

📖 کتاب سه گونه اسلام