خودسازی در بیان رهبر انقلاب، حکمت 73 نهج البلاغه   ورود

  ویژگی های انقلابی گری، شاخص  رهبر انقلاب      ورود

   جنگ نرم حاج حسیت یکتا ، رهبری ، استاد پناهیان     ورود 


     کلیپ های کوتاه شهدا    ورود