معرفی کتاب کتاب های روانشناسی موسسه امام خمینی  مرکز ماوا   ورود

همواره کتابهای روانشناسی مورد توجه مردم و خصوصا نسل جوان بوده است و نبود کتابهای روانشناسی از یک موسسه اسلامی به عنوان دغدغه همیشگی انقلاب اسلامی مطرح است. در این راستا موسسه امام خمینی گامی مثبتی را برداشته است و ان شاءا.. به توفیق الهی در این راستا موفق باشند. 
توصیه می کنیم متناسب نیاز خود حتما برخی از این کتب را بخوانید.