معرفی رمان ملا صالح

 کتاب ملا صالح یکی از رمان های خوب و جذاب برای آشنایی با ماجرای اسرای ایرانی در زندان های عراقی می باشد.