مدیر خوب چه کسی است؟ شماره 1 

 مدیر خوب کسی است که یک نفر را ثابت به عنوان روابط عمومی و پاسخ دهنده به مردم در سازمان تعیین کند؛ هر سازمانی باید یک سری شبکه ی اجتماعی در پیامرسان های داخلی داشته باشد و از طریق فضای مجازی که برای مردم ارزان تر و راحت تر است پیام ها و نیازهای مردم را دریافت کند و فقط یک نفر وظیفه اش این باشد که در اداره و سازمان، پس از دریافت این پیام ها و نظرات مردمی ، در صورت نیاز به بخش های مختلف سازمان از طریق تلفن سازمانی که رایگان است زنگ بزند و جواب مردم را به صورت پیام متنی یا صوتی بدهد. در هر حالتی به مردم گزارش دهد و نظرات و انتقادات یا سئوالت مردمی را بی پاسخ نگذارد که مردم حس نکنند که اصلا پیام های آنها نخوانده شده است. ولو اینکه روابط عمومی بنویسد پیام شما را خواندم و در صورت مقدور بودن اجرا میگردد. البته این کار سوری و دروغین نباشد و پیام های مردمی واقعا خوانده شود.

 

 نه اینکه روابط عمومی یک شماره تلفن به مردم بدهد و باز مردم را به فرد دیگری پاس بدهد و هزینه های تماس مردم را افزایش دهد. مگر در موارد ضرورت خودش باید کارهای مردم را در درون سازمان پیگیری کند و به مردم پاسخ بدهد. البته این کار برای مجموعه های یک نفری دردسر دارد ولی برای سازمان ها خیر. مجموعه های یک نفری هم در حد توان شخصی باید همین کار را انجام بدهند.