کانال و وبلاگ زیر " کانال اندیشه سیاسی شهید بهشتی " از سلسله کارهای سیاسی و کادرسازی مجموعه خط فرهنگی می باشد.


کانال شهید بهشتی در ایتا

       https://eitaa.com/shahid_beheshti_idealogy

وبلاگ شهید بهشتی   http://idealogybeheshti.blog.ir