یکی از مهمترین تأکیدات  رهبر انقلاب در دیدارهای اخیر  بر شناخت مکتب فکری و اصول فکری  شهید حاج قاسم سلیمانی ، بوده است و چه خوب است تیمی از هیأت های اندیشه­ ورز جوانان مومن انقلابی بصورت یک جزوه یا کتاب بر روی این مکتب فکری کار کنند.  

۱۳۹۸/۱۰/۲۷

خطبه‌های نماز جمعه تهران

رهبر انقلاب ؛ مکتب حاج قاسم


رهبر انقلاب : عزیزان من، برادران و خواهران نمازگزار! اخلاص برکت دارد. هر جا اخلاص بود، خدای متعال به اخلاص بندگان مخلصش برکت میدهد، کار برکت پیدا میکند، رشد و نمو پیدا میکند، کار به نحوی میشود که اثر آن به همه میرسد، برکات آن در میان مردم باقی میماند. این ناشی از اخلاص است. نتیجه‌ی آن اخلاص، همین عشق و وفاداری مردم، همین اشک و آه مردم، همین حضور مردم، همین تازه شدنِ روحیه‌ی انقلابی مردم است. امّا اینکه ما بیاییم این حوادث را تقویم کنیم، قیمت‌گذاری کنیم، قدر آنها را بدانیم و ببینیم که اندازه و قیمت این حوادث چقدر است؛ در صورتی تحقّق پیدا میکند که ما به حاج‌قاسم سلیمانی -شهید عزیز- و به ابومهدی -شهید عزیز- به چشم یک فرد نگاه نکنیم؛ به آنها به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب ، یک راه، یک مدرسه‌ی درس‌آموز، با این چشم نگاه کنیم آن وقت اهمّیّت این قضیّه روشن خواهد شد. قدر و قیمت این قضیّه روشن خواهد شد.

..........................................................................................................

متن وصیت نامه حاج قاسم سلیمانی           متن     پی دی اف 

جزوه خاطرات کوتاهی از شهید سلیمانی   ورود

معرفی کتاب از سردار شهید سلیمانی

کتاب سلیمانی عزیز
عکس نوشته های مکتب حاج قاسم         دانلود