*- جزوه خاطرات کوتاه از زندگی شهید مطهری " سیره ی مطهر "  

 

                             متن            پی دی اف 

 

* - ابتدا   جزوه رو   دانلود کنید و اگر دیدید جزوه ی خوبی است هزینه اش رو  پرداخت کنید.             شماره کارت 

*- بخش اصلی آثار شهید مطهری           ورود