دانلود

ارائه پاورپوینت رسانه ، برجسته سازی و پوشش متفاوت

ارائه دهنده محمدرضا مدرس

دانلود

 

 

دانلود جدول 

 

موج سوم تافلر

نمونه ارائه آقای دهقان ناحیه مسلم

 

جدول موج سوم تافلر بصورت متنی