با خواندن کتاب " طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن " نوشته ی رهبر معظم انقلاب ، عاشق تدبر در قرآن شدم.

خصوصا با خواندن تدبر آیه ی 78 سوره ی حج ، صحنه ی جدیدی از زندگی اسلام ناب را دریافتم .

آیه ای درباره ی خودسازی و جامعه سازی و تکلیف من برای هدایت مردم عالم  . و چرا نباید به کاردر سطح کوچک فکر کنیم بلکه باید کار جهانی کنیم ، برویم و چند زبان را یاد بگیریم و ....

واقعاً کتاب خوبی است

دانلود نکات خلاصه و مهم کتاب طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن     ورود