بیانیه گام دوم انقلاب            پی دی اف            متن 

یک تذکر : 

گام دوم بیانیه ای است که رهبر انقلاب مدتها شخصا بر روی نوشتن آن وقت گذاشتن و خودشان آن را نوشتند و با دقت این کار را انجام دادند،لذا این اهتمام ویژه ایشان را نسبت به بیانیه گام دوم میرساند و به نتیجه رساندن گام دوم برای ایشان مهم است


فراخوان رهبری برای تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت                 پی دی اف 

..................................................................

 

تحلیل های خوب پیرامون گام دوم 


1-
تحلیل گام دوم مدرسه علمیه معصومیه "جهاد تمدنی جوانان"         دانلود

2- تحلیل های استاد پناهیان در مورد گام دوم 

     جلسه اول

         جلسه دوم 

3- تحلیل خانم دکتر فاضل       ورود

...................................................................

 

* جوان مومن انقلابی  

  لینک بخش جستار سایت رهبر انقلاب 

  جزوه

 

*طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن

  معرفی کتاب و لینک خرید اینترنتی 
  جزوه