سلام

 

سئوال در مورد کار تشکیلاتی هرچی میدونی بفرست؟

پاسخ :

میتونم در چهار بخش برات توضیح بدم :


بخش اول : تعیین هدف کار تشکیلاتی :


چون ماهیت انقلاب اسلامی خاص است کار تشکیلاتی در انقلاب هم خاص است و اول باید هدف رو مشخص کرد.


بخش دوم :

 معرفی کتابهایی که توصیه هایی در زمینه ی کار تشکیلاتی دارند و کتابهایی که اخلاق برخورد با دیگران  هم یادت میدهند .


بخش سوم : 

کتابی که به صورت ریز توصیه هایی در مورد اداره مجموعه دارد مثل یادداشت برداری روزانه و هفتگی ، داشتن منشی، تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و ....


بخش چهارم : 

خودم این روزها چطور کار میکنم در عمل یعنی آیا از کتابهایی که خوندم استفاده عملی می کنم یا نه ؟ یا در چه حد استفاده کردم از کتبی که خواندم.

....................................................

بخش اول :

مبانی کار فرهنگی                         ورود

 جزوه جوان مومن انقلابی                ورود

هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی    ورود

آیا مومن سیاسی است  ورود


بخش دوم :

کتاب کار باید تشکیلاتی باشد - لینک خرید پی دی اف کتاب -

 مدیریت از دیدگاه رهبری - شبیه کتاب بالا -   ورود 

 سه گونه اسلام شهید بهشتی  ورود 

 انجمن اسلامی دانشجویان اروپا شهید بهشتی  ورود 

 جزوه جامع آموزش کار فرهنگی دکتر ملکی   ورود

چرا کار تشکیلاتی جزوه حزب جمهوری اسلامی  ورود 

جزوه فرماندهی شهدا    ورودبخش سوم :


 کتاب عوامل و موانع پیشرفت کار جمعی و گروهی سید جلیل حسینی

 

بخش چهارم :

کار در فضای خاص و عام  ورود 

 مبانی کار فرهنگی   ورود

رمز موفقیت   ورود  

 روابط عمومی فردی، ارتباط مؤثر  ورود 

روابط عمومی سازمانی   ورود