جزواتی که برای چاپ و پخش در دانشگاه خوب هستند:

جزوه شماره 1 : جوان مومن انقلابی                ورود

جزوه شماره 2 : سه گونه اسلام شهید بهشتی    ورود

جزوه شماره 3 : شهید عباس دانشگر                         ورود 

جزوه شماره 4 : طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن    ورود

جزوه شماره 5 : رمز موفقیت                                   ورود

جزوه شماره 6 : اهمیت و وجوب مطالعه                     ورود

جزوه شماره 7 : زندگی به سبک بهشتی - زندگی نامه شهید بهشتی   ورود 

جزوه شماره 8 : سیره ی مطهر - زندگی نامه شهید مطهری -   ورود

جزوه شماره 9 : جزوه ی نامه شهید سلیمانی        ورود

جزوه شماره 10 : مدیریت از دیدگاه رهبر انقلاب   ورود

جزوه شماره 11 : گزیده دیدگاههای شهید بهشتی   ورود

....................................................................................................................................

 

جزوات زیر جزواتی هستند که به صورت گسترده اونها رو چاپ نکردیم و جزواتی هستند که به عنوان منبع سخنرانی و منبع تحقیقات و یا در جواب سئوال دانشجویان و طلاب استفاده کردم : - این جزوات نیاز به مقدمه برای ارسال در بخش هایی که گفتم دارند. مقدمه ای که من ، برای ارسال به ذهنم رسید، رو میتونید در صفحه اختصاصی هر جزوه در لینک های زیر ببینید. - 


جزوه شماره 7 : هدف خلقت و هدف انقلاب اسلامی       ورود 

جزوه شماره 8 : فرماندهی شهدا                                  ورود

جزوه شماره 9 : جزوه جامع کار فرهنگی دکتر ملکی      ورود

جزوه شماره 10 : مدیریت از دیدگاه رهبری                  ورود

 

جزوه شماره 11 : انقلابی بودن 3  حمع بین فردگرایی و جمع گرایی استادپناهیان   ورود 

 

جزوه شماره 12 : شرط تعجیل در ظهور، زندگی تشکیلاتی استاد پناهیان              ورود

 

جزوه آموزشی

جزوه نهج البلاغه و زمانه ما         ورود

تحلیل کلان انقلاب اسلامی         ورود 

امامت و امت شهید بهشتی          ورود


جزوه گزیده دیدگاه های شهید بهشتی                ورود

زندگی به سبک جهادی - کار باید جهادی باشد-   ورود

رمز موفقیت نوشته آیت ا.. سبحانی                    ورود

...............................................

همه جزوات  خط فرهنگی و خلاصه برداری از کتابها    ورود

...............................................

دیگر جزوات سطح خوب خط فرهنگی 

توصیه های یک دوست - دکتر رضا ملکی -   ورود  

خودسازی در کار فرهنگی      ورود

آیا مومن سیاسی است؟         ورود

کار فرهنگی با نوجوانان شهید صدرزاده     ورود

کار فرهنگی با جوانان شهید محمد حسین محمد خانی  ورود

جزوه ایسم شناسی                       ورود

جزوه تذکرات فوری فرهنگی          ورود

روش تحلیل سیاسی             ورود

مبانی کار فرهنگی                ورود

بهترین ایسم اسلام است         ورود 

جزوه خط امام - خلاصه از بیانات رهبر انقلاب- ، حسن بحرینی   ورود 

جزوه چگونگی کار فرهنگی ، حسن بحرینی                            ورود

جزوه شاخص های انقلابی گری در بیانات رهبر انقلاب   ورود